WebQuiz Veehouderij - Zorgboerderijen in de veehouderij (Niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over Zorgboerderijen en de mogelijkheden voor de melkveehouderij? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Voor welke twee doelgroepen kun je de meeste zorgboerderijen vinden in Nederland?

  Voor langdurig werklozen en mensen met een lichamelijke beperking
  Voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme
  Voor mensen met psychische hulpvragen en ex-gedetineerden

 

2. Waarvoor staat de afkorting Wlz?

  Wet Landbouw en Zorg
  Wetenschappelijk Landbouw en Zorg onderzoek
  Wet langdurige zorg

 

3. Het aantal Zorgboerderijen ........

  neemt toe
  blijft gelijk
  neemt af

 

4. Welke plannen zijn voor een zorgbedrijf verplicht vanuit de ARBO-wetgeving?

  Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en een Bedrijfshulpverleningsplan
  Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en een ARBO-plan
  ARBO-plan en een Bedrijfshulpverleningsplan

 

5. Wat betekent de afkorting PGB?

  Personeel Gewerkt bij de Boer
  Praktische Gehandicapten Bond
  Persoonsgebonden Budget

 

6. Wat wil het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen zeggen?

  Dat je bij zo'n boerderij goedkoop terecht kan voor zorg.
  Dat de kwaliteit van de zorg op de zorgboerderij meetbaar is gemaakt.
  Dat deze zorgboer zich alleen maar richt op de kwaliteit van de zorg en niet op bijzaken als productie.

 

7. Welke vorm van zorgverlening komt het meeste voor op een zorgboerderij?

  Logeren en werken
  Opleiden tot arbeid
  Dagbesteding

 

8. Moeten zorgboerderijen BTW betalen?

  Over de zorg hoeft geen BTW te worden betaald, over de agrarische producten die zij leveren wel
  Er moet wel BTW worden betaald over de zorg en over de agrarische producten van een zorgboerderij
  Er hoeft geen BTW te worden betaald over de zorg en over de agrarische producten van een zorgboerderij

 

9. Wat zijn de activiteiten van de Federatie Landbouw & Zorg?

  Zet nieuwe zorgboerderijen op
  Probeert de bekendheid van zorgboerderijen in het algemeen te vergroten
  Plaatst zorgbehoevenden op een specifieke zorgboerderij

 

10. In welk jaar werd er al melding gemaakt van een landbouw- en zorgproject?

  In het jaar 1835
  In het jaar 1972
  In het jaar 1350