Zorgboerderijen in de veehouderij niveau 3/4

Lees het volgende artikel.

 

Een zorgboerderij helpt?


Tijdens hun verblijf op een zorgboerderij eten en drinken ouderen met dementie beter, 'moeilijke jongeren' vertonen minder gedragsproblemen, ook na het verblijf. Ergens verbaast het ons niet dat wonen of werken in een kleinschalige opvang met veel buitenlucht, fysiek werk en persoonlijke aandacht mensen goed doet. De zorg en de landbouw hebben elkaar ook niet voor niets gevonden. Dat was vroeger al het geval.

 

Deze inleiding staat in het rapport 'Effecten van zorglandbouw; Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten'. Het gehele rapport is te vinden op de website van Wageningen UR. Maak nu de volgende opdrachten.

 

 

1. Opdracht: De zorgboerderij

 

Lees de pagina Zorgboerderijen uit het dossier Multifunctionele Landbouw op de website van AgriHolland.

 

Bekijk ook het volgende filmpje. Klik op de afbeelding om de film te starten.

 

Beantwoord daarna onderstaande vragen.

 

Leg uit wat een zorgboerderij precies inhoudt.

Om welke redenen zou een boer een zorgboerderij op kunnen gaan zetten?
Leg ook uit waarom een boer juist geen zorgboerderij op zou willen zetten.
Biedt je eigen stagebedrijf ook plaats aan mensen die hulpbehoevend zijn? Waarom wel of niet?

 

Bekijk de volgende website van het CBS. Op deze webpagina zie je vormen van Multifunctionele / verbrede landbouw en hoeveel bedrijven daaraan meedoen.

 

Hoeveel % van het totaal aantal boeren deed in 2009 mee met landbouw en zorg?

Is dit percentage gestegen ten opzichte van 2007? En hoe zit dat met 2008?
Denk je dat het opzetten van een kinderopvang mee moet worden gerekend bij de percentages? Waarom wel of niet?

 

 

 

 

 

2. Opdracht: Vormen van zorg

 

Er zijn diverse vormen van zorg mogelijk. Lees nogmaals de pagina Zorgboerderijen uit het dossier Multifunctionele Landbouw.

 

Schrijf op welke vormen van er zijn.
 
  • Geef in je antwoord van alle vormen ook een duidelijk voorbeeld.

 

 

 

 

 

3. Opdracht: Wetgeving

 

Met welke wet- en regelgeving heb je te maken wanneer je een zorgboerderij wil starten? Lees de website van de Federatie Landbouw en Zorg voor meer informatie.

 

Welke wet- en regelgeving geeft aan of je een zorgboerderij mag starten in het buitengebied buiten de bebouwde kom?
Wat is er anders wanneer je een zorgboerderij hebt binnen de bebouwde kom van een plaats?
Met welke instantie krijg je het meest te maken wanneer je een zorgboerderij plant in het buitengebied?
Welke wet zorgt voor de arbeidsomstandigheden op het bedrijf?

 

 

 

 

 

4. Opdracht: Kwaliteit en keurmerk

 

Met de toename van het aantal zorgboerderijen in Nederland kwam de roep om een methode die de kwaliteit van zorg op een boerderij zichtbaar en meetbaar maakte.

Kijk op de website van de Federatie Landbouw en Zorg voor meer informatie.

 

Op welke voorwaarde kan een zorgboer meedoen met de Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen?
Wat weet je over de zorgboerderij wanneer je het keurmerk ziet staan?
Aan welke wetten voldoen de zorgboeren wanneer ze het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' dragen?
Welke organisaties accepteren het keurmerk?
Welke stappen moet een zorgboer doorlopen voordat het bedrijf kan deelnemen aan het kwaliteitssysteem?

 

 

 

 

5. Opdracht: Financiering van de zorg

 

Zorg op een zorgboerderij kan vanuit verschillende bronnen worden gefinancierd. Informatie over financiering kan onder andere worden gevonden in de al eerdere genoemde pagina's. Daarnaast kun je ook nog kijken op de site www.levendehave.nl.

 

Schrijf op welke vormen van financiering er zijn.
 
  • Geef in je antwoord van alle vormen ook een duidelijk praktijkvoorbeeld.
Boerenbedrijven met een zorgtak zijn vrijgesteld van BTW-heffing. Wat wil dit zeggen? Zoek dit op.
Waarom geeft een vrijstelling van BTW-heffing voordeel aan een zorgboerderij?

 

 

 

 

 

6. Opdracht: Maak een plan voor voor het opzetten van een zorgbedrijf

 

Maak in groepen van 2 of 3 personen een plan voor het opzetten van een zorgbedrijf.
 

In het plan komen de volgende onderdelen te staan:

  • Welke vorm(en) van zorg ga je uitvoeren, welke doelgroep(en)
  • Hoe wil je het gaan realiseren
  • Welke organisaties zou je willen inschakelen voor hulp
  • Financiën: hoe zorg je ervoor dat je plan betaald wordt (denk aan eventuele subsidies of andere inkomensmogelijkheden, informatie daarover is te vinden in het dossier)
  • Wat is de meerwaarde voor je bedrijf
Presenteer het plan aan je studiegenoten.

 

 

 

 

7. Opdracht: Test je kennis

 

Weet je genoeg van de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

 

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................