Leerkracht

In deze webquest gebruikt de leerling internet als informatiebron voor een aantal praktijkgerichte vragen richting de akkerbouw. Er kan worden gewerkt in kleine groepjes van 2-3 leerlingen met 1 computer, maar de leerling kan ook alleen werken. De opdrachten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. De antwoorden kunnen op een antwoordvel worden ingevuld dat desgewenst in het portfolio van de leerling kan worden opgenomen. De vragen zijn met behulp van internet te beantwoorden. In deze opdrachten:

 

De opdrachten passen onder de volgende examenstandaarden en werkprocessen:

561-1 Werken op het zorgbedrijf (dier)

Werkproces 2.3 - Draagt zorg voor de leef- en werkomgeving

 

561-3 Zorgbedrijf, mijn zorg (dier)

Werkproces 1.1 - Stemt werkzaamheden af op zorgvraag
Werkproces 1.2 - Begeleidt werkzaamheden van zorgvragers
Werkproces 1.3 - Begeleidt zorgvragers
Werkproces 1.4 - Onderhoudt contacten met instanties

Werkproces 4.9 - Bepaalt en bewaakt beleid met betrekking tot kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid

 

561-4 Zorg voor de toekomst

Werkproces 4.1 - Ontwikkelt ondernemingsplan
Werkproces 4.2 - Implementeert ondernemingsplan
Werkproces 4.3 - Start een onderneming
Werkproces 4.4 - Stelt marketingmix vast


Contact opnemen

De webquests worden regelmatig gecontroleerd op niet werkende links. Constateert u desondanks een foute link of onduidelijkheden in de vraagstelling, neemt u dan direct contact op met webquestagrihollandnl of tel. 0317-467666.

 

Wilt u als docent de antwoorden op een webquest onvangen, neem dan contact op met webquestagrihollandnl.

 

Wijzigingen

Er worden regelmatig aanpassingen gedaan in de webquests, om links correct te houden. Zonodig worden verouderde teksten vervangen door nieuwe en vragen aangepast. Een overzicht van de aanpassingen vindt u onder Correcties.