Inleiding

Sinds 2006 is het aantal zorgboerderijen in Nederland enorm toegenomen. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer behoefte bestaat aan zorg op maat en 'vermaatschappelijking' van zorg. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De zorgboerderij sluit hier uitstekend op aan; het voorziet in de behoefte van zorgvragers en het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

 

Deze webquest bekijkt hoe de veehouderijsector zou kunnen inspringen op het opzetten van een zorgboerderij. De opdrachten zijn afgeleid vanuit informatie wat te vinden is in het dossier Multifunctionele/Verbrede Landbouw op de website van AgriHolland.

 

Klik hier om de nieuwe webquest te openen.