Melkveehouderij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende Over het Schmallenbergvirus? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Op welke manieren kan een veehouder proberen te voorkomen dat dieren besmet raken met het Schmallenbergvirus?

  Dat kan door vaccinatie van runderen met een middel waardoor knutten worden besmet met een antivirus.
  Dat kan alleen door ruiming van dieren en het zeer intensief schoonmaken van het bedrijf.
  Dat kan door het gebruik van insectenwerende middelen op gevoelige dieren, het opstallen van dieren in perioden dat de knutten actief zijn en het vermijden van vochtige weilanden.

 

2. Het Schmallenbergvirus wordt hoofdzakelijk verspreid door:

  Horzels
  Knutten
  Steekvliegen

 

3. Welke ziekteverschijnselen zie je bij runderen na een besmetting met het Schmallenbergvirus?

  Diarree, hoge koorts en een terugloop in melkproductie
  Slechte voeropname en blaasjes rond de bek
  Geen, je ziet het alleen door dode en misvormde kalveren na de geboorte

 

4. Waarom wordt het Schmallenbergvirus zo genoemd?

  De naam verwijst naar de plaats Schmallenberg, waar het virus voor het eerst is ontdekt.
  De naam verwijst naar het Schmallenbergschaap. Het virus is voor het eerst aangetoond bij deze schapen.
  De naam verwijst naar de wetenschapper Bernhard Schmallenberg. Hij heeft het virus ontdekt.

 

5. In welke periode van het jaar zal het Schmallenbergvirus zich niet verder verspreiden?

  in de herfst
  In de zomer
  In de winter

 

6. Welke bewering is waar?

  1. Er zijn aanwijzingen dat het Schmallenbergvirus in melk of vlees terecht kan komen.

  2. Het is niet nodig om je handen te wassen nadat je met besmette dieren in aanraking bent geweest. Het virus kan niet worden overgedragen op mensen.

  Bewering 1. en 2. zijn niet waar
  Bewering 1. en 2. zijn waar
  Alleen bewering 1 is waar

 

7. Welk instituut heeft het Schmallenbergvirus voor het eerst vastgesteld?

  Het CVI (Central Veterinary Institute) van Wageningen UR
  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van de Rijksoverheid
  Het Duitse Friedrich Loeffler Institut

 

8. Vul aan:

Het Schmallenbergvirus is het meest gerelateerd aan virussequenties van het ..............
  Akabane-virus
  H5N1-virus
  Orbivirus

 

9. Welke dieren kunnen worden besmet met het Schmallenbergvirus?

  Geiten, Runderen en Paarden
  Schapen, Runderen en Varkens
  Geiten, Schapen en Runderen

 

10. Op welke manier kan het Schmallenbergvirus worden aangetoond bij runderen?

  Het aantonen van het virus lukt alleen bij dieren die ziek zijn en waar het virus in het bloed zit.
  Het aantonen van het virus kan tot een half jaar nadat de dieren besmet zijn geraakt.
  Het aantonen van het virus kan alleen bij pasgeboren kalveren die een misvorming hebben.