Melkveehouderij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende Over het Schmallenbergvirus? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Welke ziekteverschijnselen zie je bij runderen na een besmetting met het Schmallenbergvirus?

  Slechte voeropname en blaasjes rond de bek
  Geen, je ziet het alleen door dode en misvormde kalveren na de geboorte
  Diarree, hoge koorts en een terugloop in melkproductie

 

2. In welke periode van het jaar zal het Schmallenbergvirus zich niet verder verspreiden?

  In de winter
  in de herfst
  In de zomer

 

3. Het Schmallenbergvirus wordt hoofdzakelijk verspreid door:

  Horzels
  Steekvliegen
  Knutten

 

4. Welk instituut heeft het Schmallenbergvirus voor het eerst vastgesteld?

  Het CVI (Central Veterinary Institute) van Wageningen UR
  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van de Rijksoverheid
  Het Duitse Friedrich Loeffler Institut

 

5. Op welke manieren kan een veehouder proberen te voorkomen dat dieren besmet raken met het Schmallenbergvirus?

  Dat kan door vaccinatie van runderen met een middel waardoor knutten worden besmet met een antivirus.
  Dat kan door het gebruik van insectenwerende middelen op gevoelige dieren, het opstallen van dieren in perioden dat de knutten actief zijn en het vermijden van vochtige weilanden.
  Dat kan alleen door ruiming van dieren en het zeer intensief schoonmaken van het bedrijf.

 

6. Welke bewering is waar?

  1. Er zijn aanwijzingen dat het Schmallenbergvirus in melk of vlees terecht kan komen.

  2. Het is niet nodig om je handen te wassen nadat je met besmette dieren in aanraking bent geweest. Het virus kan niet worden overgedragen op mensen.

  Bewering 1. en 2. zijn niet waar
  Bewering 1. en 2. zijn waar
  Alleen bewering 1 is waar

 

7. Op welke manier kan het Schmallenbergvirus worden aangetoond bij runderen?

  Het aantonen van het virus kan alleen bij pasgeboren kalveren die een misvorming hebben.
  Het aantonen van het virus kan tot een half jaar nadat de dieren besmet zijn geraakt.
  Het aantonen van het virus lukt alleen bij dieren die ziek zijn en waar het virus in het bloed zit.

 

8. Waarom wordt het Schmallenbergvirus zo genoemd?

  De naam verwijst naar het Schmallenbergschaap. Het virus is voor het eerst aangetoond bij deze schapen.
  De naam verwijst naar de plaats Schmallenberg, waar het virus voor het eerst is ontdekt.
  De naam verwijst naar de wetenschapper Bernhard Schmallenberg. Hij heeft het virus ontdekt.

 

9. Vul aan:

Het Schmallenbergvirus is het meest gerelateerd aan virussequenties van het ..............
  Orbivirus
  H5N1-virus
  Akabane-virus

 

10. Welke dieren kunnen worden besmet met het Schmallenbergvirus?

  Geiten, Schapen en Runderen
  Schapen, Runderen en Varkens
  Geiten, Runderen en Paarden