1. Opdracht: Het Schmallenbergvirus

Sinds 1 december 2011 wordt in Nederland een nieuwe dierziekte aangetroffen bij misvormd geboren schapenlammeren. Hetzelfde virus is ook de oorzaak van de 'koeiendiarree' die in de zomer van 2011 werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.

 

Bekijk ook het filmpje over het Schmallenbergvirus. Klik op de afbeelding om de film te starten.

Lees ook de informatie in het dossier Schmallenbergvirus op de site van AgriHolland en beantwoord dan de volgende vragen.

 

Waarom heet het virus Schmallenbergvirus?
Welke organisatie heeft het virus voor het eerst aangetoond?
Wat zijn de symptomen van het virus bij runderen?

Kunnen runderen herstellen na besmet te zijn geweest met het virus?

Op welke manier wordt het virus overgedragen op andere runderen?
Hoe kun je aantonen dat het virus aanwezig is in runderen?

 

 

2. Opdracht: Het virus en de overdracht

Het Schmallenbergvirus is een virus dat nog niet eerder werd aangetoond. Het virus toont echter veel gelijkenissen met een exotische virusgroep. De antwoorden op de volgende vragen zijn ook te vinden in het dossier Schmallenbergvirus.

 

Met welke virusgroep toont het Schmallenbergvirus grote gelijkenis?
In welke werelddelen worden dit soort virussen regelmatig aangetroffen?

 

 

In de eerste opdracht heb je al antwoord gegeven op welke manier het virus kan worden overgedragen in Nederland.

 

Beredeneer nu hoe deze virussoorten vanuit andere werelddelen in Europa terecht heeft kunnen komen.
 

Meer informatie over verspreiding van ziekten is te vinden op onderstaande websites:

 

Het is vaak mogelijk om de gevolgen van een besmetting te beïnvloeden.

 

Op welke manieren kan een veehouder voorkomen dat zijn dieren worden besmet of dat een eventuele besmetting zich uitbreidt?

 

3. Opdracht: Maatregelen van de overheid

Het Schmallenbergvirus is een virus dat nieuw is voor Nederland en de Europese Unie. Dat betekent dat er nauwelijks wetgeving bestaat over de manier waarop veehouders en dierenartsen moeten handelen die met een infectie worden geconfronteerd.

 

Bekijk nu de volgende website van de RIVM en beantwoord de volgende vragen.

 

Wat moet een veehouder doen wanneer het Schmallenbergvirus op zijn bedrijf is aangetoond?

 

RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, geeft aan dat besmetting van het virus bij mensen niet waarschijnlijk is, maar dat het niet onmogelijk is.

 

Welke maatregelen raadt het RIVM aan om te nemen bij contact met schapen, geiten en runderen?
Welk ministerie is naast de RIVM nog meer betrokken bij het vervolgonderzoek naar het Schmallenbergvirus?

 

Bij besmettingen met bepaalde dierziekten kan de overheid besluiten om bedrijven te gaan ruimen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Mond- en Klauwzeer (MKZ) of de Vogelgriep in de pluimveehouderij.

 

Beredeneer nu zelf wanneer de overheid bedrijven zou gaan sluiten cq. ruimen in het geval van een besmetting van het Schmallenbergvirus.
In welke periode van het jaar zou een eventuele sluiting van het bedrijf dan zijn?
Naast zieke dieren heeft de besmetting met het Schmallenbergvirus nog andere gevolgen. Welke?

 

 

4. Opdracht: Verdieping - Arrangement Ontwikkelcentrum op Wikiwijs.

Ga nu naar het volgende leerarrangement op Wikiwijs. Het arrangement is ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum en bevat enkele verdiepingsopdrachten.

 

Maak de opdracht uit je eigen richting van dit arrangement. Voeg de Antwoorden toe op het antwoordvel.
 

Je kunt kiezen uit de volgende richtingen:

 

5. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg over het Schmallenbergvirus? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

 

6. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................