Leerkracht

In deze webquest gebruikt de leerling internet als informatiebron voor een aantal praktijkgerichte vragen richting de akkerbouw. Er kan worden gewerkt in kleine groepjes van 2-3 leerlingen met 1 computer, maar de leerling kan ook alleen werken. De opdrachten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. De antwoorden kunnen op een antwoordvel worden ingevuld dat desgewenst in het portfolio van de leerling kan worden opgenomen. De vragen zijn met behulp van internet te beantwoorden. In deze opdrachten:

 

De opdrachten passen onder de volgende examenstandaarden en werkprocessen:

640-1 Dynamisch bekwaam en verantwoord, Manager biologisch-dynamisch bedrijf

Werkproces 3.4 - Beheert grasland of begrazingsterrein

Werkproces 4.1 - Onderhoudt gebouwen en terreinen

Werkproces 4.2 - Onderhoudt watergangen en drainage

Werkproces 4.3 - Beheert landschapselementen

 

711-3 Ondernemingsplan, Dierenhouder graasdieren / 713-3 Ondernemingsplan, Melkveehouder

Werkproces 4.3 - Innoveert de onderneming


Contact opnemen

De webquests worden regelmatig gecontroleerd op niet werkende links. Constateert u desondanks een foute link of onduidelijkheden in de vraagstelling, neemt u dan direct contact op met webquestagrihollandnl of tel. 0317-467666.

 

Wilt u als docent de antwoorden op een webquest onvangen, neem dan contact op met webquestagrihollandnl.

 

Wijzigingen

Er worden regelmatig aanpassingen gedaan in de webquests, om links correct te houden. Zonodig worden verouderde teksten vervangen door nieuwe en vragen aangepast. Een overzicht van de aanpassingen vindt u onder Correcties.