Inleiding

LET OP: De informatie in deze quest kan verouderd zijn. Vanuit AgriHolland / AHA Leermiddelenbouwers kunnen we op dit moment niet garanderen dat alle links werken. Mocht u toch veel waarde hechten aan dit lesmateriaal en ziet u graag dat de informatie wordt bijgewerkt, neem dan contact op met ons via @: info @ aha-leermiddelenbouwers.nl of telnr. 0317 - 467 666.

Agrarisch natuurbeheer is niet meer weg te denken in Nederland. Deze vorm van natuurbeheer heeft het voordeel dat het agrariërs sterk betrekt bij natuurbeheer en op deze manier draagkracht kweekt voor natuurbescherming. Maar wat is agrarisch natuurbeheer nu precies?

 

Deze webquest bekijkt hoe de veehouderijsector zou kunnen inspringen op het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. De opdrachten zijn afgeleid vanuit informatie wat te vinden is in het dossier Multifunctionele/Verbrede Landbouw op de website van AgriHolland.

 

De webquest omvat: