WebQuiz Melkvehouderij - Biologische melkveehouderij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over de biologische melkveehouderij? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Waarom kopen consumenten biologische producten?

  Biologische producten zijn gezonder dan gangbare producten.
  Biologische producten zijn goedkoper dan gangbare producten.
  Veel mensen willen tegenwoordig gebruik maken van 'milieuvriendelijke producten' en 'gezond leven'.

 

2. Welke stelling is waar?

  1. In de biologische melkveehouderij mag een boer geen medicijnen toedienen aan zijn vee.
  2. Een biologische veehouder mag geen gebruik maken van kunstmest op zijn bedrijf.
  Stelling 1 is waar
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar
  Stelling 2 is waar

 

3. Hoe kun je controleren of een bedrijf gecertificeerd is om biologisch te produceren?

  Via de website van de VBP
  Via de website van LTO
  Via de website van de SKAL

 

4. Wat is de SKAL?

  SKAL is een organisatie die telers adviseert over duurzaam ondernemen.
  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op de biologische productie.

 

5. Wat doet BioKAP?

  Iedere boer en tuinder kan biologisch telen. BioKAP zorgt ervoor dat de producenten gecertificeerd worden zodat ze mogen telen voor het EKO-keurmerk.
  Supermarkten mogen biologische producten in de schappen leggen. BioKAP stelt samen met de leveranciers eisen op over hoe de producten in de schappen moeten komen te liggen.
  Hoewel een product biologisch geteeld is kunnen er toch gifstoffen in voorkomen. BioKAP moet ervoor zorgen dat er een beter inzicht komt in hoe problemen ontstaan en calamiteiten voorkomen kunnen worden.

 

6. Waarom is de kostprijs van biologische melk hoger dan van gangbare melk?

  Vanwege de extra handelingswerkzaamheden. Een biologische boer mag niet met melkmachines werken.
  Vanwege de hogere kosten voor speciaal ingerichte stallen in verband met dierenwelzijn
  Vanwege de lagere veebezetting en een lagere melkgift per koe

 

7. Waarom wordt veel biologisch voedsel verkocht onder de term 'Organic'?

  De term 'Organic' heeft een beter imago dan de term biologisch.
  Organic wil zeggen dat het naast biologisch ook nog eens duurzaam is geteeld.
  Organic is alleen plantaardig voedsel, biologisch is ook dierlijk voedsel.

 

8. Wie heeft ervoor gezorgd dat de biologisch-dynamische landbouw is ontstaan?

  Cees Veerman
  Marianne Thieme
  Rudolf Steiner

 

9. Geen sector in de voedingsbranche die zulke strenge en precies omschreven regels kent als de biologische landbouwproductie en -verwerking. Welke organisatie is door de overheid aangewezen om toezicht te houden op naleving van de wettelijke biologische productievoorschriften?

  SKAL
  Bionext
  LTO vakgroep biologische landbouw

 

10. Wat is Bio+?

  Bio+ is een biologisch merk met producten van natuurlijke komaf.
  Bio+ is een organisatie die opkomt voor biologische boeren.
  Bio+ is een winkelketen die alleen maar biologische producten verkoopt.

 

11. Welk land had in 2010 het grootste areaal aan biologische landbouw?

  Duitsland
  Zweden
  Spanje

 

12. Waarom mogen er geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in biologische producten zitten?

  Genetisch gemodificeerde organismen zijn te duur om te gebruiken in biologische producten.
  Omdat onderzoekers gebruik maken van chemische middelen bij het ontwikkelen van ggo's, en dat is verboden bij biologische producten.
  'Aanpassing' van de plant of het dier is vanuit het perspectief van de biologische landbouw gezien geen duurzame oplossing.

 

13. In 2010 was 4,7% van het landbouwareaal in de Europese Unie biologisch. In Nederland lag het percentage op dat moment.....

  Hoger, namelijk op 5,3% van het totale landbouwareaal
  Lager, namelijk op 2,9% van het totale landbouwareaal
  Gelijk

 

14. Wat doet de stichting Demeter?

  Stichting Demeter verstrekt licenties voor het EKO-keurmerk
  Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw
  Stichting Demeter onderzoekt de markt voor biologische voeding

 

15. Welk land had de grootste markt voor biologische producten in 2010?

  Duitsland
  Zwitserland
  Spanje