WebQuiz Melkvehouderij - Biologische melkveehouderij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over de biologische melkveehouderij? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Wie heeft ervoor gezorgd dat de biologisch-dynamische landbouw is ontstaan?

  Marianne Thieme
  Cees Veerman
  Rudolf Steiner

 

2. Waarom wil een biologische veehouder geen percelen met GGO-gewassen vlakbij zijn bedrijf hebben?

  Door het overwaaien van stuifmeel afkomstig van planten die genetisch veranderd zijn kan de biologische keten, eventueel ook indirect, via veevoer besmet raken.
  De dieren op zijn bedrijf eten dan alleen nog maar GGO-gewassen, omdat deze smaakvoller zijn dan de biologische gewassen.
  Consumenten gaan dan eerder GGO-gewassen kopen in plaats van biologisch, want de GGO-gewassen zijn gezonder.

 

3. Waarom is de kostprijs van biologische melk hoger dan van gangbare melk?

  Vanwege de lagere veebezetting en een lagere melkgift per koe
  Vanwege de hogere kosten voor speciaal ingerichte stallen in verband met dierenwelzijn
  Vanwege de extra handelingswerkzaamheden. Een biologische boer mag niet met melkmachines werken.

 

4. Geen sector in de voedingsbranche die zulke strenge en precies omschreven regels kent als de biologische landbouwproductie en -verwerking. Welke organisatie is door de overheid aangewezen om toezicht te houden op naleving van de wettelijke biologische productievoorschriften?

  SKAL
  LTO vakgroep biologische landbouw
  Bionext

 

5. Welk land had de grootste markt voor biologische producten in 2010?

  Spanje
  Zwitserland
  Duitsland

 

6. Waarom wordt veel biologisch voedsel verkocht onder de term 'Organic'?

  Organic wil zeggen dat het naast biologisch ook nog eens duurzaam is geteeld.
  De term 'Organic' heeft een beter imago dan de term biologisch.
  Organic is alleen plantaardig voedsel, biologisch is ook dierlijk voedsel.

 

7. Wat is Bio+?

  Bio+ is een organisatie die opkomt voor biologische boeren.
  Bio+ is een winkelketen die alleen maar biologische producten verkoopt.
  Bio+ is een biologisch merk met producten van natuurlijke komaf.

 

8. Wat doet BioKAP?

  Iedere boer en tuinder kan biologisch telen. BioKAP zorgt ervoor dat de producenten gecertificeerd worden zodat ze mogen telen voor het EKO-keurmerk.
  Supermarkten mogen biologische producten in de schappen leggen. BioKAP stelt samen met de leveranciers eisen op over hoe de producten in de schappen moeten komen te liggen.
  Hoewel een product biologisch geteeld is kunnen er toch gifstoffen in voorkomen. BioKAP moet ervoor zorgen dat er een beter inzicht komt in hoe problemen ontstaan en calamiteiten voorkomen kunnen worden.

 

9. De Dierenbescherming heeft een keurmerk in het leven geroepen voor biologisch vlees. Hoe heet dit keurmerk?

  Beter Vlees
  Beter Leven
  Bio Vlees

 

10. Waarom mogen er geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in biologische producten zitten?

  Omdat onderzoekers gebruik maken van chemische middelen bij het ontwikkelen van ggo's, en dat is verboden bij biologische producten.
  Genetisch gemodificeerde organismen zijn te duur om te gebruiken in biologische producten.
  'Aanpassing' van de plant of het dier is vanuit het perspectief van de biologische landbouw gezien geen duurzame oplossing.

 

11. Waarom kopen consumenten biologische producten?

  Biologische producten zijn goedkoper dan gangbare producten.
  Biologische producten zijn gezonder dan gangbare producten.
  Veel mensen willen tegenwoordig gebruik maken van 'milieuvriendelijke producten' en 'gezond leven'.

 

12. Biologische boeren, verwerkers, handelsbedrijven en retailers hebben zich verenigd in een nieuwe ketenorganisatie voor de biologische landbouw en voeding. Hoe heet deze organisatie?

  Biobeter
  Bionext
  BioBest

 

13. Wat doet de stichting Demeter?

  Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw
  Stichting Demeter onderzoekt de markt voor biologische voeding
  Stichting Demeter verstrekt licenties voor het EKO-keurmerk

 

14. Hoe kun je controleren of een bedrijf gecertificeerd is om biologisch te produceren?

  Via de website van de SKAL
  Via de website van de VBP
  Via de website van LTO

 

15. Welke stelling is waar?

  1. In de biologische melkveehouderij mag een boer geen medicijnen toedienen aan zijn vee.
  2. Een biologische veehouder mag geen gebruik maken van kunstmest op zijn bedrijf.
  Stelling 2 is waar
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar
  Stelling 1 is waar